Wycena nieruchomości
Wycena maszyn
Doradztwo inwestycyjne
Doradztwo prawne

 

 

Doradztwo prawne

 

Prowadzimy doradztwo prawne w zakresie nieruchomości w tym:


  • sprawdzenie formalno-prawnego stanu nieruchomości, spółdzielczych praw, użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności, hipoteki,

  • ustalenie aktualnego stanu Księgi Wieczystej

  • ustalenie aktualnego stanu w Ewidencji Gruntów

  • ustalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości i nieruchomości przyległych

  • ustalenie planowanych inwestycji w najbliższej okolicy nieruchomości

  • doradztwo w zakresie prawa budowlanego.

 

Przemysław Aleksandrowicz
Rzeczoznawca majątkowy
tel.: 0603 518 226