Wycena nieruchomości
Wycena maszyn
Doradztwo inwestycyjne
Doradztwo prawne

 

 

O Firmie

 

Założycielem firmy jest Przemysław Aleksandrowicz urodzony w 1977 r. magister inżynier budownictwa, w 2002 r. ukończył Wydział Budownictwa i Architektury na Politechnice Szczecińskiej, o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. Absolwent Studiów Podyplomowych „Rynek nieruchomości” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Po dwuletniej praktyce w biurze rzeczoznawcy majątkowego zdał 28 IX 2007 r. egzamin na rzeczoznawcę majątkowego. Od grudnia 2005 roku członek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majatkowych.

Uczestnik:

 

  • Seminarium „Praktyczne aspekty stosowania podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości”.
  • Seminarium „Rzeczoznawca majątkowy w procesie wyceny wartości nieruchomości przedsiębiorstw – wyceny dla potrzeb sprawozdań finansowych”.
  • Seminarium „Oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni mieszkaniowych”.
  • Seminarium „Teoria i praktyka w wycenie odszkodowań przy realizacji inwestycji liniowych”.
  • Seminarium „Wykorzystanie metod analizy statystycznej danych w wycenie nieruchomości”.
  • Seminarium „Określenie wartości nieruchomości dla celów planistycznych i opłat adiacenckich".
  • Seminarium „Podejście porównawcze w praktyce wyceny".

 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - Polisa PZU.

 

 

Przemysław Aleksandrowicz
Rzeczoznawca majątkowy
tel.: 0603 518 226