Wycena nieruchomości
Wycena maszyn
Doradztwo inwestycyjne
Doradztwo prawne

 

 

Cele wycen

 

 • do ustalenia ceny sprzedaży lub zakupu
 • do ustalenia zdolności kredytowej (do zabezpieczenia kredytu)
 • do ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów
 • do ustalenia opłaty adiacenckiej, oplaty planistycznej, podatki od spadków i darowizn)
 • do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie
 • określenie wartości budynków do ich ubezpieczenia
 • zniesienia współwłasności
 • podziału majątku
 • postępowania spadkowego
 • postępowania podatkowego
 • amortyzacji środków trwałych
 • wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportu)
 • określenia poniesionych nakładów

 

 

Przemysław Aleksandrowicz
Rzeczoznawca majątkowy
tel.: 0603 518 226