Wycena nieruchomości
Wycena maszyn
Doradztwo inwestycyjne
Doradztwo prawne

 

 

Wycena maszyn

 

Dokonujemy wycen:

 • maszyn i urządzeń oraz środków lub megaukładów technicznych (instalacje chemiczne, linie technologiczne, sieci rurociągów) pozostających z nieruchomością w trwałym związku tzn. zgodnie z kodeksem cywilnym są częścią składową nieruchomości gruntowej, budynkowej lub lokalowej.
 • środków technicznych, które nie pozostają w trwałym związku z nieruchomością.

Celem wyceny środków technicznych może być w szczególności:
 • określenie udziału środków trwałych w majątku przedsiębiorstwa,
 • dokonanie przekształceń własnościowych, upadłości, fuzji, likwidacji przedsiębiorstwa ustalenie wartości początkowej i wysokości odpisów amortyzacyjnych,
 • zabezpieczenie kredytu lub pożyczki,
 • określenie ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji,
 • ustalenie kwoty bazowej w negocjacjach cenowych celem zawarcia umowy o przeniesienie własności,
 • ustalenie wysokości podatku,
 • ustalenie wysokości szkody dla potrzeb postępowania ubezpieczeniowego,
 • podjęcie decyzji inwestycyjnych, np. modernizacji,
 • określenie opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego, (odbudowy, naprawy, sprzedaży),
 • sporządzanie analiz ekonomicznych i finansowych.

Rodzajami określanej wartości maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością są w szczególności:
 • wartość rynkowa
 • wartość likwidacyjna
 • wartość pozostałości
 • wartość złomu, koszt odtworzenia środka technicznego
 • koszt zastąpienia środka technicznego
 • koszt naprawy
 • utrata wartości

 

 

Przemysław Aleksandrowicz
Rzeczoznawca majątkowy
tel.: 0603 518 226