Wycena nieruchomości
Wycena maszyn
Doradztwo inwestycyjne
Doradztwo prawne

 

 

Wycena wartości godziwej

 

Określamy wartość godziwą nieruchomośći do celów sprawozdań finansowych zgodnie z ustawo o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 

 

Przemysław Aleksandrowicz
Rzeczoznawca majątkowy
tel.: 0603 518 226