Wycena nieruchomości
Wycena maszyn
Doradztwo inwestycyjne
Doradztwo prawne

 

 

Strona główna

 

Rzeczoznawca majątkowy Przemysław Aleksandrowicz numer uprawnień zawodowych 4605, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie, zajmuje się wyceną nieruchomości, wyceną wartości godziwej nieruchomośći do celow sprawozdań finansowych, wyceną służebności przesyłu oraz odszkodowań i szkód związanych z budową infrastruktury technicznej na terenie województwa zachodniopomorskiego, głównie na obszarze miasta Szczecin i Stargard Szczecinski, ale także Pyrzyc, Gryfina i Goleniowa oraz okolic.
Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z przepisami prawa i Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Są one sporządzane zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, zawierają wszelkie informacje niezbędne dla ustalenia sposobu postępowania i wniosków rzeczoznawcy majątkowego dotyczących określenia wartości nieruchomości. Proces szacowania wartości nieruchomości jest w każdym przypadku poprzedzony szczegółową analizą rynku nieruchomości.
Przeprowadzam analizy rynku oraz świadczę usługi doradcze związane z rynkiem nieruchomości. W każdym przypadku uwzględniam indywidualne potrzeby klienta. Gwarantuję profesjonalizm, rzetelność i terminowość wykonywanych usług. Wykonywane przeze mnie operaty charakteryzują się dużą czytelnością, przejrzystością i estetyką.
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestniczenie w profesjonalnych szkoleniach gwarantuje, wysoką jakość usług oraz odpowiednie przygotowanie przy rozwiązywaniu najbardziej skomplikowanych zagadnień.
Zaletą firmy jest rzetelność, terminowość i lojalność wobec Klientów - zawsze szanuję Jego prawo do poufności.

 

 

Przemysław Aleksandrowicz
Rzeczoznawca majątkowy
tel.: 0603 518 226